svadobne oznamenia online

V prípade, že máte záujem o svadobné oznámenie z našej ponuky, môžte si ho jednoducho vybrať po kliknutí na konkrétne oznámenie. Na produktovej stránke, na jej pravej strane sa nachádza rýchly ružový formulár, ktorého odoslaním požiadate o bezplatný návrh vášho svadobného oznámenia a ďalších tlačovín, pre ktoré ste sa rozhodli.

Tento formulár slúži tiež na zaslanie žiadosti, avšak je potrebné vpísať kód oznámenia, o ktoré máte záujem. Ten nájdete na produktovej stránke, pri konkrétnom oznámení.

Objednávkový formulár