svadobne oznamenia online

Texty svadobných oznámení

01

si dovoľujú oznámiť,

že na spoločnú cestu životom

vykročia dňa ... o ...

v ...

02

sa podpíšu spoločným menom

dňa ... o ... v ...

03a

oznamujú, že sa postavia na

svadobný koberec,

dňa ... o ... v ...

03b

oznamujú,

že nedbajúc na rady skúsenejších

priateľov,

prídu dňa ... o ...

do ... a odhodlaní

ku všetkému povedia si

pravdepodobne Áno.

04a

oznamujeme všetkým priateľom a

známym,

že dňa ... o ...

nám zaznejú svadobné zvony.

04b

...oznamujú všetkým svojim

priateľom a známym, že dňa...v...

podpíšu zmluvu o neútočení,

vzájomnej všestrannej pomoci

a nekonečnej láske.

05

vstúpia do spoločného života

v ...

dňa ... o ...,

keď pred Bohom spečatia svoj

manželský sľub.

07a

doteraz sa hovorilo, teraz je to

pravda,

že ... (dátum) o ... hodine

v ...

bude naša svadba.

07b

Svadba. Hra o jednom dejstve.

Osoby a obsadenie:

nevesta - ... ,

ženích -... ,

zbor - príbuzní a priatelia.

Premiéra sa koná ... o ...

v ...

Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza

nebude !

08

rozhodli sme sa ďalej spoločnou

cestou ísť,

manželským sľubom cestu lásky

spečatiť

dňa … o … hodine v …

09a

oznamujú,

že dňa ... o ...

v ... im končí jednoduché „Ja“

a začína krásne spoločné „My“.

09b

Oznamujeme, že buď sme rozum

stratili alebo konečne sme ho

dostali. Slobodu sme vyskúšali,

manželstvo nepoznáme, preto ho

vyskúšať hodláme.

dňa ... o ...

v ...

Za predpokladu, že sa dostavíme, čo

je takmer isté.

10a

oznamujú celému svetu

jednu peknú krásnu vetu:

„Budeme sa brať“

dňa ... o ...

v ...

10b

na známosť sa týmto všetkým dáva,

že ... (dátum) o ...

v ...

sa sobáš vykonáva.

10c

chceme všetkým na vedomie dať,

že sa budeme brať.

Dňa … o … hodine v …

11

oznamujú, že dňa ... o ... v ... počúvnu

hlas svojho srdca.

12

vďační Bohu za dar lásky

Vám s veľkou radosťou oznamujeme,

že dňa ... o ...

prijmeme sviatosť manželstva

v ...

13

oznamujú,

že dňa ... o ...

si sľúbia lásku, úctu a vernosť

v ...

14a

svojim blízkym a známym tajomstvo

prezradíme,

že stav slobodný ...(dátum) o … v …

za manželský vymeníme.

14b

...dovoľujeme si Vám oznámiť, že

vymeníme ružovú slobodu za zlaté

manželské putá dňa...v...

15a

Láska nám srdcia zviazala,

láska nás ...(dátum) o ...

v ... spojí.

V láske a vernosti budeme navždy

svoji.

15b

Že ľúbime sa, každý verí,

no chceme to aj na papieri ...

spečatiť navždy lásku našu,

tak držte palce ku sobášu ...

16

spoločnou cestou ísť,

v láske svoj život žiť

splniť si krásny sen

to všetko sa začne v tento deň:

… o … hodine v …

17

Keď všetky svetlá v kostole pre nás

sa budú trblietať, pred oltárom

budeme si lásku a vernosť prisahať.

Požehnaj nás Bože a daj toľko sily,

by sme slová prísahy vždy verne

plnili.

18

si dovoľujú oznámiť,

že v ... dňa ... o ...

bude nášmu rozhodnutiu

uzavrieť manželstvo

požehnané.

19

s radosťou Vám oznamujeme,

že dňa ... o ...

sa naše srdcia spoja

v ...

20a

prstienky a pusu si vymeníme

dňa … o … hodine v …

20b

...rozum sme nechali v kúte stáť,

srdcom sme sa rozhodli, že sa ideme

vziať dňa...v...

21

slovko "áno" vyslovíme,

prstienky si vymeníme

a bozkom všetko spečatíme

dňa ... o ...

v ...

22

sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,

preto (dátum ) o ... chceme svoju

lásku bozkom spečatiť a spoločným

menom sa podpísať v ...

23a

oznamujú, že nechcú žiť bez seba,

stanú sa z nich manželia ... o ...

v ...

23b

oznamujú, že od ... ťahajú za jeden

povraz. Vzájomné zviazanie bude

ctenému publiku predvedené o ... v ...

24

Rozozvuč zvony nad nami, povedz

tým, čo nemôžu spať, že my ... a ... sa

budeme dňa .... o ... v ...brať

25

Sobota ... je jeden všedný deň, ktorý

však splní náš spoločný sen. O ...

držte chvíľu päste a prajte nám

dvom manželské šťastie. Práve

v túto chvíľu zaznie naše spoločné

„Áno“.

26

máme sa radi, a tak sa vezmeme

dňa ... o ...,

v ...

27

Vedieť všetko vopred vždy dobré

nie je, preto prepáčte toto

prekvapenie, že ... o ... v ... budeme sa

brať.

28

oznamujú, že svoju doterajšiu

činnosť zlegalizujú

dňa ... o ... v ...

29

sa odsudzujú

k najkrajšiemu možnému trestu

-vstúpia do stavu manželského dňa

... o ...

v ...

30

menovaní nastupujú k výkonu

trestu doživotného odňatia

slobody dňa ... o ...

v ...

31

...spoločnú hypotéku už máme.

Spoločné meno budem mať od ...

32

...kto si počká, ten sa dočká. My sme

sa už dočkali: ...

 

stiahnite si pdf texty na svadobné oznámenia

Citáty o láske na svadobné oznámenia

Citát01

V živote je len jediné šťastie, milovať a byť milovaný – George Sand –

Citát02

Vieš, že si zamilovaný, keď vidíš svet v očiach toho druhého a jeho oči v celom svete.
- David Levesque –

Citát03

To bola tá noc, kedy si sľúbili zostať spolu v každom prípade, starať sa jeden o druhého, keď budú starí a šediví. Milenecká zmluva najdlhšie vytrvá.
- Krista J. Mikula –

Citát04

Keď niekoho miluješ, začnú sa ti plniť všetky tajné túžby.
- Elizabeth Bowen –

Citát05

Marriage is not a ritual or an end.
It is a long, intricate,
intimate dance together
and nothing matters more
than your own sense of balance
and your choice of partner.
- Amy Bloom –

Citát06

Sedeli sme spolu v rannom svite a hľadeli na našu spoločnú budúcnosť.

- Brian Andres –

Citát07

Láska je ako hora, je ťažké na ňu vyliezť, ale keď sa raz dostanete na vrchol, ten výhľad je krásny.
- Daniel Monroe Tuttle –

Citát08

Love is not blind - It sees more and not less,
but because it sees more it is willing to see less.
- Will Moss –

Citát09

Láska je ako slnko, ktoré vychádza spoza oblakov a ohrieva dušu.
- Author Unknown –

Citát10

Pre celý svet môžeš byť jedným človekom, ale pre jedného človeka môžeš byť celým svetom.
- Bill Wilson –

Citát11

Láska je okamih, ktorý trvá večne.
- Julie Wittey -

Citát12

Láska nie je slepá, len vidí to, na čom záleží.
- William Curry –

Citát13

Skutočná láska nikdy nezostarne.
- Elben Bano –

Citát14

Láska ti pripomína, že na ničom inom nezáleží.
- Amy Bushell –

Citát15

Priateľská láska hovorí:
" Ak by si čokoľvek potreboval, som tu."
Pravá láska hovorí:
Už nebudeš nič potrebovať, som tu."
- Jimi Hollemans –

Citát16

Love is more than a feeling;
it's a state of mind.
- Lisa Grude –

Citát17

Láska je rozhodnutie, nie emócia, či pocit. Ak je Love is a decision not an emotion or feeling,that if made from the heart will outlast anything...
- Raul and Samantha Juarez –

Citát18

Jeden pohľad
Jeden úsmev
Jeden dotyk
One embrace
Jeden bozk
Jedna láska
Dvaja ľudia
Dve mysle
Dve duše
Dva osudy
Jedna cesta
Jeden smer
Jeden koniec
Spolu.
- Melissa Higgins –

Citát19

Spôsob ako milovať čokoľvek je zistiť, že o to môžeme prísť.  The way to love anything
is to realize that it might be lost.
- G.K. Chesterton –

Citát20

Láska je, keď sa pozrieš niekomu do očí a vidíš v nich jeho srdce.
- Jill Petty –

Citát21

Love is something you can't describe
like the look of a rose,
the smell of the rain,
or the feeling of forever.
- Kristen Kappel –

Citát22

Najlepšie veci v živote si nikdy nenechávajte pre seba. Musíte ich dať ďalej; úsmev, bozk a láska.
- Tony Farrar –

Citát23

Nájsť lásku je ako nájsť odpoveď na všetky tvoje modlitby/prosby.
- Jennifer Regimbald –

Citát24

The thing about falling in love,
is that if you do it right,
you never have to hit the ground.
- Kendall Lepitzki –

Citát25

Tak veľa spôsobov ako povedať „Milujem ťa“, no nikdy dostatok na vyjadrenie ako veľmi.
- Cameron Rand –

Citát26

Život je krátky, ale láska je naveky.
- Derek Probizanski –

Citát27

The spaces between your fingers were created
so that another's could fill them in.
- Author Unknown –

Citát28

The word forever seems like a long time,
but if you're with the person you love
then forever isn't long enough.

- Daniel Martinez –

Citát29

Žiaden sen sa nevyrovná realite, ktorú spolu máme.
- M. Pellowski –

Citát30

Láska je dar, tak ho otvor šťastne. Love is a present,
so open it happily.
- Sepatu Usang –

 

stiahnite si pdf citáty o láske na svadobné oznámenia