ÚvodKontakt

svadobne oznamenie svadobne oznamenia pozvanka na svadbu

Texty svadobných oznámení

01

si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia dňa … o …
v …

02

sa podpíšu spoločným menom
dňa … o … v …

03a

oznamujú, že sa postavia na
svadobný koberec,
dňa … o … v …

03b

oznamujú,
že nedbajúc na rady skúsenejších
priateľov,
prídu dňa … o …
do … a odhodlaní
ku všetkému povedia si
pravdepodobne Áno.

04a

oznamujeme všetkým priateľom a
známym,že dňa … o …
nám zaznejú svadobné zvony.

04b

…oznamujú všetkým svojim
priateľom a známym, že dňa…v…
podpíšu zmluvu o neútočení,
vzájomnej všestrannej pomoci
a nekonečnej láske.

05

vstúpia do spoločného života
v …
dňa … o …,
keď pred Bohom spečatia svoj
manželský sľub.

07a

doteraz sa hovorilo, teraz je to
pravda,že … (dátum) o … hodine
v …bude naša svadba.

07b

Svadba. Hra o jednom dejstve.
Osoby a obsadenie:
nevesta – … ,
ženích -… ,
zbor – príbuzní a priatelia.
Premiéra sa koná … o …
v …
Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza
nebude !

08

rozhodli sme sa ďalej spoločnou
cestou ísť,manželským sľubom
cestu lásky spečatiť
dňa … o … hodine v …

09a

oznamujú, že dňa … o …
v … im končí jednoduché „Ja“
a začína krásne spoločné „My“.

09b

Oznamujeme, že buď sme rozum
stratili alebo konečne sme ho
dostali. Slobodu sme vyskúšali,
manželstvo nepoznáme, preto ho
vyskúšať hodláme.
dňa … o …
v …
Za predpokladu, že sa dostavíme, čo
je takmer isté.

10a

oznamujú celému svetu
jednu peknú krásnu vetu:
„Budeme sa brať“
dňa … o …
v …

10b

na známosť sa týmto všetkým dáva,
že … (dátum) o …
v …
sa sobáš vykonáva.

10c

chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme brať.
Dňa … o … hodine v …

11

oznamujú, že dňa … o … v … počúvnu
hlas svojho srdca.

12

vďační Bohu za dar lásky
Vám s veľkou radosťou oznamujeme,
že dňa … o …
prijmeme sviatosť manželstva
v …

13

oznamujú,
že dňa … o …
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
v …

14a

svojim blízkym a známym tajomstvo
prezradíme,
že stav slobodný …(dátum) o … v …
za manželský vymeníme.

14b

…dovoľujeme si Vám oznámiť, že
vymeníme ružovú slobodu za zlaté
manželské putá dňa…v…

15a

Láska nám srdcia zviazala,
láska nás …(dátum) o …
v … spojí.
V láske a vernosti budeme navždy
svoji.

15b

Že ľúbime sa, každý verí,
no chceme to aj na papieri …
spečatiť navždy lásku našu,
tak držte palce ku sobášu …

16

spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
… o … hodine v …

17

Keď všetky svetlá v kostole pre nás
sa budú trblietať, pred oltárom
budeme si lásku a vernosť prisahať.
Požehnaj nás Bože a daj toľko sily,
by sme slová prísahy vždy verne
plnili.

18

si dovoľujú oznámiť,
že v … dňa … o …
bude nášmu rozhodnutiu
uzavrieť manželstvo
požehnané.

19

s radosťou Vám oznamujeme,
že dňa … o …
sa naše srdcia spoja
v …

20a

prstienky a pusu si vymeníme
dňa … o … hodine v …

20b

…rozum sme nechali v kúte stáť,
srdcom sme sa rozhodli, že sa ideme
vziať dňa…v…

21

slovko “áno” vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a bozkom všetko spečatíme
dňa … o …
v …

22

sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto (dátum ) o … chceme svoju
lásku bozkom spečatiť a spoločným
menom sa podpísať v …

23a

oznamujú, že nechcú žiť bez seba,
stanú sa z nich manželia … o …
v …

23b

oznamujú, že od … ťahajú za jeden
povraz. Vzájomné zviazanie bude
ctenému publiku predvedené o … v …

24

Rozozvuč zvony nad nami, povedz
tým, čo nemôžu spať, že my … a … sa
budeme dňa …. o … v …brať

25

Sobota … je jeden všedný deň, ktorý
však splní náš spoločný sen. O …
držte chvíľu päste a prajte nám
dvom manželské šťastie. Práve
v túto chvíľu zaznie naše spoločné
„Áno“.

26

máme sa radi, a tak sa vezmeme
dňa … o …,
v …

27

Vedieť všetko vopred vždy dobré
nie je, preto prepáčte toto
prekvapenie, že … o … v … budeme sa
brať.

28

oznamujú, že svoju doterajšiu
činnosť zlegalizujú
dňa … o … v …

29

sa odsudzujú
k najkrajšiemu možnému trestu
-vstúpia do stavu manželského dňa
… o …
v …

30

menovaní nastupujú k výkonu
trestu doživotného odňatia
slobody dňa … o …
v …

31

…spoločnú hypotéku už máme.
Spoločné meno budem mať od …

32

…kto si počká, ten sa dočká. My sme
sa už dočkali: …

Citáty o láske na svadobné oznámenia

Citát01

V živote je len jediné šťastie, milovať a byť milovaný – George Sand –

Citát02

Vieš, že si zamilovaný, keď vidíš svet v očiach toho druhého a jeho oči v celom svete.
– David Levesque –

Citát03

To bola tá noc, kedy si sľúbili zostať spolu v každom prípade, starať sa jeden o druhého, keď budú starí a šediví. Milenecká zmluva najdlhšie vytrvá.
– Krista J. Mikula –

Citát04

Keď niekoho miluješ, začnú sa ti plniť všetky tajné túžby.
– Elizabeth Bowen –

Citát05

Marriage is not a ritual or an end.
It is a long, intricate, intimate dance together and nothing matters more than your own sense of balance and your choice of partner.
– Amy Bloom –

Citát06

Sedeli sme spolu v rannom svite a hľadeli na našu spoločnú budúcnosť.

– Brian Andres –

Citát07

Láska je ako hora, je ťažké na ňu vyliezť, ale keď sa raz dostanete na vrchol, ten výhľad je krásny.
– Daniel Monroe Tuttle –

Citát08

Love is not blind – It sees more and not less,
but because it sees more it is willing to see less.
– Will Moss –

Citát09

Láska je ako slnko, ktoré vychádza spoza oblakov a ohrieva dušu.
– Author Unknown –

Citát10

Pre celý svet môžeš byť jedným človekom, ale pre jedného človeka môžeš byť celým svetom.
– Bill Wilson –

Citát11

Láska je okamih, ktorý trvá večne.
– Julie Wittey –

Citát12

Láska nie je slepá, len vidí to, na čom záleží.
– William Curry –

Citát13

Skutočná láska nikdy nezostarne.
– Elben Bano –

Citát14

Láska ti pripomína, že na ničom inom nezáleží.
– Amy Bushell –

Citát15

Priateľská láska hovorí:
” Ak by si čokoľvek potreboval, som tu.”
Pravá láska hovorí:
Už nebudeš nič potrebovať, som tu.”
– Jimi Hollemans –

Citát16

Love is more than a feeling;
it’s a state of mind.
– Lisa Grude –

Citát17

Láska je rozhodnutie, nie emócia, či pocit. Ak je Love is a decision not an emotion or feeling,that if made from the heart will outlast anything…
– Raul and Samantha Juarez –

Citát18

Jeden pohľad.Jeden úsmev.Jeden dotyk.One embrace.Jeden bozk.Jedna láska.
Dvaja ľudia.Dve mysle.Dve duše.Dva osudy.
Jedna cesta.Jeden smer.Jeden koniec.
Spolu.
– Melissa Higgins –

Citát19

Spôsob ako milovať čokoľvek je zistiť, že o to môžeme prísť. The way to love anything
is to realize that it might be lost.
– G.K. Chesterton –

Citát20

Láska je, keď sa pozrieš niekomu do očí a vidíš v nich jeho srdce.
– Jill Petty –

Citát21

Love is something you can’t describe like the look of a rose, the smell of the rain,
or the feeling of forever.
– Kristen Kappel –

Citát22

Najlepšie veci v živote si nikdy nenechávajte pre seba. Musíte ich dať ďalej; úsmev, bozk a láska.
– Tony Farrar –

Citát23

Nájsť lásku je ako nájsť odpoveď na všetky tvoje modlitby/prosby.
– Jennifer Regimbald –

Citát24

The thing about falling in love, is that if you do it right, you never have to hit the ground.
– Kendall Lepitzki –

Citát25

Tak veľa spôsobov ako povedať „Milujem ťa“, no nikdy dostatok na vyjadrenie ako veľmi.
– Cameron Rand –

Citát26

Život je krátky, ale láska je naveky.
– Derek Probizanski –

Citát27

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in.
– Author Unknown –

Citát28

The word forever seems like a long time, but if you’re with the person you love
then forever isn’t long enough.

– Daniel Martinez –

Citát29

Žiaden sen sa nevyrovná realite, ktorú spolu máme.
– M. Pellowski –

Citát30

Láska je dar, tak ho otvor šťastne. Love is a present, so open it happily.
– Sepatu Usang –