CENY ŽIARIVÝCH OZNÁMENÍ

 

Do 10ks
A6: 2,5 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
11- 20 ks
A6: 2 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
21- 30ks
A6: 1,8 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
31- 40ks
A6: 1,6 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
41- 50ks
A6: 1,5 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
51- 100ks
A6: 1,4 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR
nad 100ks
A6: 1 EUR
Pozvanie 9x5cm: 0,45 EUR