Prišla pošta svadobná - Svadobné Oznámenia
Svadba

Prišla pošta svadobná

By 14. júla 2013 No Comments

V poslednom blogu sme sa zaoberali históriou svadobných oznámení. Dnes si priblížime svadobné oznámenia z hľadiska ich formy. Ako vyzeral text, tlač, design a následné odosielanie oznámení? Práve v týchto riadkoch nájdete odpoveď a jedinečnú inšpiráciu ako oznámiť Váš veľký deň..

V minulosti sa text na svadobných oznámeniach sa odlišoval hlavne podľa pôvodu snúbencov, , kultúry a jazyka. Text oznámenia sa mohol  písať v tretej osobe, kde sa pre príjemcu uvádzali základné údaje o sobáši ako dátum, čas a miesto.  Texty oznámení zneli odlišne,ak hostiteľmi boli rodičia nevesty. Svadobné oznámenie začínalo oslovením ako napr.: „ Pán a Pani Duodenovci“ alebo „ MUDr. Abraham Duoden a Pani Eleonóra Duodenová“. Oslovenie mohlo mať vela variácií, no ich forma bola v podstate rovnaká. Nasledoval text o drahej dcére, jej meno a klasicky miesto, dátum a čas svadby.

MUDr. Abraham Duoden a Pani Eleonóra Duodenová

požadujú a bude im cťou Vaša prítomnosť

na svadbe svojej dcéry

Anabel

V

Ulici Svatého Cyrila a Metoda

V septembri

O štvrtej hodine

Popolkovo

Svadobné oznámenie sa často spájali s pozvaním k svadobnému stolu. Tieto pozvania sa odlišovali aj podľa toho, kde sa obrad konal. Ak bol obrad v dome nevesty,používali sa slová ako „žiadosť……prítomnosť“. Ak sa konal na inom mieste, text svadobného pozvania znel asi takto: „potešenie z Vašej spoločnosti“: Možeme si všimnúť, že správne písanie textu nebolo v minulosti až také jednuduché. Text svadobné oznámanie podliehal množstvu pravidiel a bol bohatý na úctivé slová.. V menej bohatých a zámožných kruhoch sa používali neformálne spôsoby oznámenia svadby. Buď boli v písanej forme, alebo len pomocou ústneho oznamu. Žiadne presné pravidlá tam neprevládali. Išlo skôr o predanie praktických informácií ako dátum, čas a miesto.

V minulosti sa svadobné oznámenia písali hlavne ručne. Pomocou kaligrafie sa písali všetky dôležité dokumenty. Dávali sa písať na zakázku a medzi ne patrili aj svadobné oznámenia. Pri veľkých množstvách bol tento spôsob veľmi nepraktický a časovo náročný. Neskôr nastúpila kníhtlač, no úroveň zhotovenia oznámení, stále nebola uspokojivá.  Z týchto dôvodov sa do popredia dostala  tlač tzv. embosom.

Papier hrá tiež veľmi dôležitú rolu v celkovom dojme zo svadobného oznámenia. Dnešná ponuka je veľmi pestrá, dokáže uspokojiť aj tie najnáročnejšie predstavy. . V minulosti sa však skôr sústredilo na vlastnosti papiera ako na jeho krásu. Tým sa zužovala aj možnosť výberu. Papier musel byť dostatočne pijavý, aby sa písmo nerozmazávalo. Prvé médium, ktoré slúžilo na písomné uchovávanie informácii, bol papirus. Nedal sa skladať, písať sa dalo len na jednu stranu a po dlhšej dobe zožltol až zhnedol. Ďalej to bol pergamen, ktorý sa používal až do konca 18. storočia. Bola to vlastne opracovaná koža, na ktorú sa dalo písať. Dokonca sa ojedinele vyrába aj dnes na dôležité a významné dokumenty. Ak svoje oznámenia za také pokladáte, mohli by ste použiť aj tento materiálNo  je tu riziko, že by vaše svadobné oznámenia nakoniec vyšli drahšie ako celá svadba.

Ručn  vyrábaný papier je ďalšia hodnotná alternatíva. Má dvetisíc ročnú tradíciu, ako prví ho začali vyrábať Číňania už v roku 105 n.l. Neskôr sa jeho výroba rozšířila po celom svete.. Dnes je výroba ručného papiera viac hobby ako profesia..

Spôsob zasielania pozvánok je tiež veľmi dôležitý.. Dnes je zasielanie o niečo jednoduchšie ako kedysi. V minulosti sa pozvánky zasielali v dvoch obálkách. Jedna bola ozdobná a druhá bola formálna, v ktorej sa pozvánka doručovala. Buď sa doručovali osobne, alebo boli týmto doručením poverení poslovia. Po meste bydliska roznášalo pozvánky služobníctvo a pre ďalekých příbuzných a priateľov sa najímali práve poslovia. Niektoré pozvánky putovali cez more, vtedy sa posielali s pomocou ľudí plaviacich sa na najbližších lodiach k miestu určenia. V takýchto prípadoch sa pozvánka musela posielať voveľkom predstihu, pretože lode sa plavili aj niekoľko mesiacov, ak nie rokov.

Dnes možno máte problém vybrať si z rozmanitej ponuky svadobných oznámení. No práve táto rozmanitosť dáva každému z Vás možnosť vložiť do oznámenia kúsok seba. Moment, keď z obálky vyberiete  prvé oznámenie a cítite vôňu čerstvo natlačenej farby a nového papiera, je hodnotný, pre niektorých dokonca opojný Tak aj to Vaše svadobné oznámenie raz niekto chytí a bude z neho cítiť ten príbeh, čo za tými pár riadkami textu stojí. Príbeh o vás a vašej láske.

Svadobný blog