Svadba v čase pandémie koronavírusu. Čo musí byť dodržané?

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Dnes nie sme hlavnými predstaviteľmi slávneho románu španielskeho spisovateľa s názvom Láska v čase cholery, kde Fermina a Florentino po desaťročiach odlúčenia konečne na staré kolená zažijú blízkosť jeden druhého.

Dnes sme aktérmi celkom iného románu, ktorý prinieslo nie pero geniálneho spisovateľa ale sám život.

Mnohí z nás prežívajú lásku v čase korony. A tí z vás, ktorí sa ešte pred týmto časom-nečasom rozhodli ju spečatiť manželským sľubom, možno zažili trpké sklamanie. No nebolo to odmietnutím zo strany partnera.

V mesiacoch marec až máj boli svadby úplne zakázané. Z dôvodu agresívneho šírenia nového vírusu sme sa nemohli stretávať ani s priateľmi a spoločenské udalosti boli úplne zastavené. Tieto obmedzenia boli nevyhnutné a verme, že zabránili vzniku oveľa väčšieho problému. Dnes už môžeme opäť slobodnejšie žiť a naše každodenné rituály sa vrátili do normálu.

Svadba v čase korona krízy

V tých vypätých mesiacoch, kedy museli byť všetky svadby zrušené, stáli snúbenecké páry pred možnosťami, či svadbu úplne zrušiť a termín dať na neurčito alebo termín fixne preložiť na iný dátum s dôverou, že v tom čase už nebudú platiť obmedzenia. Mnohí sa tak rozhodli a svoje jarné svadby presunuli na letné alebo jesenné termíny. Informovať o tejto zmene hostí mohli buď dotlačením malých kartičiek, ktoré niesli informáciu o zmene termínu svadby a snúbenci ich hosťom doručili dodatočne. Alebo sa rozhodli pre tlač úplne nových svadobných oznámení. Je to nákladnejšia možnosť ale mnohí sa berú s odhodlaním na celý život a svadobné oznámenia by aj z tohto dôvodu mali mať svoju úroveň.

Svadba korona podmienky

V týchto príjemných letných mesiacoch je aktuálna situácia už voľnejšia a svadobné obrady sú štátom povolené. Pozrime sa na ne bližšie. Aké opatrenia je potrebné dodržiavať?

Podľa stránky https://korona.gov.sk/  je pri dodržaní hygienických opatrení povolené vykonávať civilný svadobný obrad aj cirkevný svadobný obrad.

A aké sú podmienky pre vstup na obrad?

Od 20. mája 2020 platia tieto opatrenia pre zúčastnených

 • vstup a pobyt je povolený iba s rúškom alebo iným vhodným prekrytím úst a nosa
 • pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky alebo môžte mať navlečené rukavic
 • samozrejmosťou je kašlanie a kýchanie do vreckovky
 • takisto sa odporúča nepodávať si ruky – na cirkevných obradoch počas omše sa znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu,
 • odporúča  sa tiež sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené

Tieto opatrenia majú napomôcť eliminácii šírenia vírusu. Vieme pochopiť, že mať nasadené rúško počas celého obradu môže byť nepríjemné. Odporúčame vám použiť jednorázové chirurgické rúška, ktoré majú veľmi dobrú priedušnosť, sú ľahké a navyše vysoko efektívne v zamedzovaní šírenia vírusových infekcií. Široká ponuka rôznych bavlnených rúšok s potlačou, či výšivkou môže uspokojiť aj náročnejšieho hosťa a ten si tak rúško vie zladiť so svojím svadobným outfitom.

Potešujúci je fakt, že nevesta a ženích sú od povinnosti nosiť rúšok počas obradu oslobodený. Takže milí hostia budú môcť vidieť ich emócie a mať tak zo svadby stále nádherný zážitok.

Kostoly alebo matričné úrady musia zabezpečiť

 • preferovať recitovanú formu bohoslužby alebo obradu pre zamedzenie šírenia kvapôčiek,
 • z bohoslužby alebo obradu úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu alebo jednorázové rukavice,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky.
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.svadba koronavirus

Je to neľahká situácia, no našťastie vieme ako byť pripravení a ako sa správať. Svadba v čase korony je výzva pre všetkých zúčastnených. No je to stále svadba, akt lásky, porozumenia, tolerancie, harmónie. Prísľub vernosti a starostlivosti jeden o druhého. Je to symbol nádeje a viery v niečo, čo nás presahuje.  A preto veríme, že aj tieto svadby budú začiatkom plodných a hlbokých manželstiev a že práve tieto neštandardné situácie a ich zdolávanie nás a vás pevnejšie spojí.

My v LarisDesign vám želáme, aby sa vaše priania naplnili a samozrejme vám veľmi radi pomôžeme so svadobnými tlačovinami.

Svadobný blog